نهال بادام کاغذی دیرگل فرانسه(شناسنامه دار و با ضمانت)

در چند سال گذشته به دلیل سرمای شدید تمام باغداران از رقم دیر گل استفاده میکنند.

بهترین نوع بادام کاغذی دیرگل فرانسه میباشد.

صد در صد تضمینی و شناسنامه دار(روی پایه m13)

99 86 276 0930

نهال بادام کاغذی دیرگل

 

/ 0 نظر / 13 بازدید