ادرس نهالستان بهمن ابادی

 نهالستان بهمن ابادی

 

کرج مشکین دشت میدان ازادگان ابتدای جاده خوشنام 100 متر جلوتر سمت راست نهالستان بهمن ابادی                                  ورودی مشکین دشت : 1000متر بعد از ورودی کرج(پل فردیس؛ اتوبان تهران_قزوین)                                                

                              99 86 276 0930

/ 0 نظر / 19 بازدید