فروش نهال گلابی اسپادانا (شناسنامه دار)

نهال گلابی اسپادانا (پیش رس) 

نهال گلابی اسپادانا 3 ساله و شاخه دار و شیک و یکدست میباشد

در ضمن شناسنامه دار بوده و با ضمانت میباشد.

نهال گلابی اسپادانا

/ 1 نظر / 35 بازدید
ساعت

قیمت و شرایت کاشت این نهال چیست؟